Shree Bhumi Sporting Club Pandal 2022

Shree Bhumi Sporting Club 2022

64 Pally sarbojanin Durga pandal 2022

64 Pally sarbojanin Durga 2022

Bagnan Durgatsab Pandal 2022

Bagnan Durgatsab 2022

Baruipur sarbajanin Durgapuja Pandal 2022

Baruipur sarbajanin Durgapuja 2022

Bidhan Sarani Atlas Club Pandal 2022

Bidhan Sarani Atlas Club 2022

Chorebagan Yubak Sangho 2022

Ek dalia evergreen club pandal 2022

Ek dalia evergreen club 2022

Hindustan Club Pandal 2022

Hindustan Club 2022